DOŁĄCZ DO WOLONTARIATU WPN

Co trzeba zrobić, by wstąpić w szeregi Wolontariuszy WPN?
Osoby zainteresowane podjęciem działań w Wolontariacie WPN prosimy o zapoznanie się
z regulaminem i wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy sekretariat@wielkopolskipn.pl.

Co dalej?
Po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego,  ankieta zgłoszeniowa zostanie przekazana do koordynatorki Wolontariatu WPN, która będzie się
z Państwem kontaktowała w sprawie podpisania umowy/porozumienia (osoby niepełnoletnie) oraz przyjęcia w szeregi Wolontariuszy.

Materiały informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania Wolontariatu WPN
Umowa
Porozumienie – wolontariusz niepełnoletni
Instrukcja BHP na stanowisku Wolontariusz
Załącznik nr 1 do instrukcji BHP (do zapoznania się)
Załącznik nr 2 do instrukcji BHP (do podpisu)
Karta czasu pracy wolontariusza
Zgłoszenie zadania
Aneks do umowy

Informacja dla uczniów wolontariuszy
Uczniowie chcący brać udział w wolontariacie w celu uzyskania zaświadczenia, na podstawie którego otrzymują wpis na świadectwie, powinni zgłosić się do koordynatorki wolontariatu do końca października danego roku szkolnego.
Warunkiem uzyskania takiego zaświadczenia jest czynny udział w minimum 10 akcjach, pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
Formalności dopełnia rodzic/opiekun prawny przesyłając zgłoszenie e-mailem na adres: wolontariat@wielkopolskipn.pl.