MATERIAŁY EDUKACYJNE

Zachęcamy do wykorzystania naszych materiałów edukacyjnych, stanowiących uzupełnienie treści przekazywanych przez Edukatorów. Mogą one również uatrakcyjnić Państwa indywidualne wędrówki po szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych Parku.

Sprawdź swoją wiedzę i poznaj wiosenne barwy Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Sprawdź swoją wiedzę i spostrzegawczość rozwiązując proponowany przez nas Quest.