MUZEUM PRZYRODNICZE

MUZEUM PRZYRODNICZE

Noc Motyli w WPN

Serdecznie dziękujemy naszym Gościom za udział w Wydarzeniu… za entuzjazm włożony w rozwiązywanie kolejnych zadań, a przede wszystkim chęć poznania tego co pozwala lepiej zrozumieć sekretne życie motyli nocnych… za uśmiechy i inspirujące pytania młodszych i starszych Miłośników Przyrody oraz rozmowy, które na zawsze zapamiętamy jako inspirację dla kolejnych tego rodzaju spotkań.

Nasza fotorelacja:

Centrum Edukacji Ekologicznej WPN – Strona główna | Facebook

TRADYCJE MUZEALNE

Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach otwarto w maju 1998 roku. Ekspozycja stanowi kontynuację, a jednocześnie zmodernizowaną i rozbudowaną kolekcję zbiorów Muzeum Przyrodniczego w Puszczykowie. Muzeum w tej miejscowości (leżącej dziś w sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego) oficjalnie otwarto już 4 sierpnia 1952 roku, tj. wcześniej niż ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów o utworzeniu Wielkopolskiego Parku Narodowego (1957 r.).

Pomysł stworzenia tego obiektu muzealnego narodził się w umysłach trzech osób: Antoniego Wiśniewskiego – leśniczego z Puszczykowa, Gustawa Spławy – Neymana – nadleśniczego Nadleśnictwa Ludwikowo oraz inż. Józefa Kostyrki – kierownika Zakładu Bioekologii Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, któremu podlegała też Stacja Bioekologii w pobliskim Ludwikowie. Trzej inicjatorzy utworzenia Muzeum rozumieli, że projektowany Wielkopolski Park Narodowy będzie miał zarówno zadania dydaktyczno-naukowe jak i rekreacyjno-wypoczynkowe i że dla właściwego pełnienia tych funkcji konieczne jest m.in. istnienie muzeum przyrodniczego, które zgromadziłoby zbiory z terenu objętego przewidzianymi granicami przyszłego parku narodowego. Muzeum mieściło się w dawnym budynku warsztatowo- garażowym wybudowanym jeszcze w czasie drugiej wojny światowej. Już na początku swojej działalności, kiedy funkcję kustosza pełnił Antonii Wiśniewski, Muzeum dysponowało 530 eksponatami ssaków, ptaków, gadów i płazów oraz biblioteką ze znacznym księgozbiorem. W czasie 46-letniej działalności Muzeum w Puszczykowie odwiedziło prawie 800 tys. osób.

Aktualnie stała ekspozycja Muzeum Przyrodniczego WPN prezentowana jest w czterech salach wystawowych znajdujących się na parterze budynku Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Dla potrzeb edukacyjnych (wystawy czasowe) wykorzystywany jest również hol pałacu. Sam budynek Dyrekcji WPN stanowił niegdyś rezydencję namiestnika tzw. Kraju Warty Artura Greisera, a po wojnie pełnił rolę prewentorium dla dzieci zarażonych chorobami płuc.

EKSPOZYCJA MUZEALNA

W pierwszej z sal wystaw stałych zwiedzający mogą zapoznać się z faktami dotyczącymi starań zmierzających do utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego, rysem biograficznym i pamiątkami po ich inicjatorze- prof. Adamie Wodziczce oraz z podstawowymi informacjami o tym obszarze chronionym.

W tej sali można również zdobyć wiedzę na temat skał i minerałów, pomników przyrody, ekosystemów i podstawowych typów zbiorowisk leśnych. Wszystkie tematy zilustrowano przy pomocy fotografii i plastycznych modeli.

W tym pomieszczeniu przedstawiono także zwierzęta jakie żyły na obszarze obecnego Wielkopolskiego Parku Narodowego w epoce lodowcowej. Na tablicy zobrazowano cztery duże plejstoceńskie ssaki roślinożerne: mamuta, nosorożca włochatego, tura i dzikiego konia, a obok umieszczono szczątki
tych zwierząt, które zostały odnalezione na terenie żwirowni w Pradolinie Warciańsko – Odrzańskiej.

Druga sala wystawowa pozwala zapoznać się z kolejnymi blokami tematycznymi, wśród których wymienić należy ekosystemy jeziorne (przekroje jezior, zjawisko sukcesji). Szczególną atrakcję stanowią akwaria z rybami, które występują w jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Znaczną część sali zajmuje diorama leśno-wodna, ukazująca przyrodę obszaru ochrony ścisłej „Grabina” w pobliżu Jeziora Góreckiego.

Kolejna z sal muzealnych jest w całości poświęcona ptakom. W gablotach w ujęciu systematycznym przedstawiono bogatą kolekcję gatunków związanych z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Plansze umieszczone na ścianach pomieszczenia informują o wędrówkach ptaków w ciągu roku, o rodzajach formacji przybieranych przez te zwierzęta w locie oraz o rodzajach stosowanych budek lęgowych.

W gablocie zebrano również jaja różnych gatunków ptaków

Sala czwarta poświęcona została owadom. W gablotach są prezentowane zarówno owady powodujące szkody w drzewostanach iglastych i liściastych, owady objęte ochroną gatunkową oraz owady związane ze środowiskiem wodnym.

Za szczególną atrakcję uznać należy bogatą kolekcję motyli.

Rolę muzealnej sali wystaw czasowych pełni hol na parterze Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego. W zakresie treści edukacyjnych prezentowane są w nim m.in. zagadnienia związane z historią tworzenia poszczególnych polskich parków narodowych oraz charakterystyką tych szczególnych wartości, które zadecydowały o nadaniu tym obszarom najwyższej rangi ochronnej.

Przy Muzeum, również w holu budynku, znajduje się też punkt sprzedaży pamiątek, w którym można nabyć m.in.: aktualną mapę obszaru WPN, przewodniki i inne wydawnictwa książkowe, oraz gadżety związane z odwiedzanym obszarem chronionym. Sklepik akceptuje płatności dokonywane kartą.

ZASADY ZWIEDZANIA MUZEUM PRZYRODNICZEGO

Zasady zwiedzania ekspozycji Muzeum Przyrodniczego WPN określa Regulamin zatwierdzony Zarządzeniem Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego z dnia 17 kwietnia 2010 r. Zgodnie z jego zapisami:

 1. Muzeum jest czynne:
  a) w okresie od 1 marca do 31 października:
  • w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 9:00 do 15:00;
  • w niedziele i święta od godziny 10:00 do godz. 17:00.
  b) w okresie od 1 listopada do końca lutego:
  • w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 9:00 do 15:00;
  • w soboty i niedziele Muzeum przyjmuje wyłącznie zorganizowane grupy liczące m.in. 25 osób, po dokonaniu przez nie wcześniejszej rezerwacji;
 2. Muzeum nie jest czynne w soboty oraz w następujące dni i Święta: w Nowy Rok (1.I), Święto Trzech Króli (6.I); Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, Święto Zmarłych (1.XI), Dzień Zaduszny (2.XI), Narodowe Święto Niepodległości (11.XI), w Wigilię (24.XII), Boże Narodzenie (25.XII) oraz 26.XII).
 3. Ostatni zwiedzający są wpuszczani do sal wystawowych najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
 4. Wstęp do Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego jest płatny.

Informujemy, że Muzeum Przyrodnicze WPN dopuszcza płatności dokonywane przy użyciu karty płatniczej

ZWIEDZANIE BEZ PRZEWODNIKA- PRACOWNIKA WPN

Rodzaj biletuCena biletu
Bilet normalny10 zł
Bilet ulgowy*5 zł
Bilet na podstawie ważnej Karty Dużej Rodziny lub wstęp
dla dzieci zamieszkujących na terenie gmin położonych
na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego  
3 zł

*Uwaga : Bilety ulgowe przysługują: (a) dzieciom pow. 3 lat, młodzieży szkolnej i studentom;  (b) emerytom i rencistom; (c) inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej; (d) nauczycielom- opiekunom w trakcie wycieczki szkolnej (1 osoba na 15 uczniów). Z opłat za wstęp do Muzeum Przyrodniczego  zwolnione są osoby posiadające zgodę Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz dzieci do lat trzech.

W celu podkreślenia solidarności z Narodem Ukraińskim wstęp do Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach dla Cudzoziemców przybywających do Polski z objętej konfliktem zbrojnym Ukrainy jest bezpłatny.

ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM – PRACOWNIKIEM WPN ( j. polski)

Możliwe wyłącznie w przypadku grup (min. 10 osób do max.15 osób) w środy
i soboty lub niedziele w godz. 10-15, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej formy obsługi nie później niż 14 dni przed terminem planowanego zwiedzania.

Dopłata do ceny biletu60 zł/grupę

Informujemy, że sale muzealne wykorzystywane są w ramach zajęć edukacyjnych tzw. Leśnej Szkoły. Muzeum Przyrodnicze WPN uczestniczy również w akcji Weekend za pół ceny, a w okresie od listopada do lutego organizuje własne spotkania pod hasłem Niedziela w Muzeum. Do imprez cyklicznych zaliczyć należy też Noc w Muzeum.

Muzeum Przyrodnicze WPN uzyskało po raz kolejny w 2022 roku tytuł rekomendowanej atrakcji turystycznej powiatu poznańskiego.

KONTAKT

Muzeum Przyrodnicze WPN
Jeziory
62-050 Mosina
e-mail: muzeum@wielkopolskipn.p
tel. (61) 89-82-323


p.o. kustosza dr Dorota Matuszewska
e-mail d.matuszewska@wielkopolskipn.pl
tel. (61) 89-82-320
tel.kom. 507 099 488