WOLONTARIAT

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego od stycznia 2020 r. działa Wolontariat

Aktualności na temat działań Wolontariatu znajdują się na stronie:
http://wolontariatwpn.blogspot.com/

Działania wolontariuszy w bardzo znaczącym stopniu pomagają w realizacji zadań i celów związanych z ochroną przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także poprawiają jakość i kondycję środowiska.
Zostać wolontariuszem może zarówno osoba dorosła jak i osoba niepełnoletnia, która wyraża chęć zaangażowania się w tego typu działalność, przeznaczając na to swój wolny czas, a także czuje się odpowiedzialna za powierzone jej zadania.

Działanie w Wolontariacie WPN, to doskonała okazja, by:
○ rozwijać zainteresowania przyrodą;
○ wspierać Park jako instytucję zajmującą się ochroną środowiska;
○ nawiązywać kontakty ze specjalistami w zakresie ochrony przyrody WPN;
○ aktywnie spędzać czas w terenie;
○ integrować  się z osobami o podobnych zainteresowaniach;
○ zdobywać nowe doświadczenia, które mogą być przydatne na drodze rozwoju osobistego i zawodowego.

DOŁĄCZ DO WOLONTARIATU WPN

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIATU

PUBLIKACJE WOLONTARIATU WPN