CZASOPISMO MORENA

Parki narodowe jako obszary szczególnej ochrony przyrody spełniają istotną rolę w zachowaniu bioróżnorodności i georóżnorodności naszego kontynentu, kraju i regionu. Ich funkcjonowanie stawia przed nami nie tylko specjalne wyzwania związane z realizowanymi zadaniami ochronnymi, ale również takie, które mają na celu rozpowszechnianie informacji o ich zasobach, użytkowaniu oraz naukowym poznaniu.

Za ważne i naukowo istotne źródło informacji odnoszącej się do funkcjonowania obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz jego otoczenia uznać należy prace i analizy prowadzone przez poznańskie ośrodki uniwersyteckie oraz inne regionalne i krajowe instytucje badawcze. To właśnie popularyzacji tego rodzaju wiedzy przyrodniczej ma służyć czasopismo MORENA.

REDAKCJA

Redaktor naczelny
Zbigniew Celka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii; Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej

Z-ca redaktora naczelnego
Andrzej Purcel
Wielkopolski Park Narodowy

Sekretarz redakcji
Dorota Matuszewska
Wielkopolski Park Narodowy

RADA REDAKCYJNA

Przewodniczący:
Rafał KurczewskiWielkopolski Park Narodowy

Członkowie:

 1. Mariusz Pełechaty
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii; Zakład Hydrobiologii
 2. Jarosław Szaban
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
 3. Mirosław Makohonienko
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych; Instytut Geoekologii i Geoinformacji
 4. Renata Graf
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych; Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
 5. Wojciech Antkowiak
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Katedra Botaniki                                                    
 6. Rafał Bernard
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  Wydział Biologii; Laboratorium Dydaktyki i Ochrony Przyrody
 7. Piotr Klimaszyk
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Biologii; Zakład Ochrony Wód
 8. Paweł Sienkiewicz
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska                                                 
 9. Anna Kujawa
  Polskie Towarzystwo Mykologiczne

ADRES REDAKCJI
Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina, tel.: 61-89-82-320,
e-mail: d.matuszewska@wielkopolskipn.pl

Wszystkie osoby zainteresowane publikowaniem swoich prac w czasopiśmie MORENA prosimy o zapoznanie się z wytycznymi redakcyjnymi, które zostały opisane w poniższym pliku.

SPIS TREŚCI ARCHIWALNYCH NUMERÓW MORENY

WYBRANE NUMERY CZASOPISMA