TRASY PIESZE

Wielkopolski Park Narodowy jest jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów położonych w pobliżu Poznania. Przez Park biegnie 5 szlaków turystycznych o łącznej długości 85 km: czerwony, niebieski, żółty, zielony i czarny. W celu lepszego poznania walorów przyrodniczych i kulturowych WPN, szlakami tymi wyznaczono kilka tras wycieczkowych. A oto najciekawsze z nich.

Trasa im. prof. Adama Wodziczki
długość: 9,5 km

Trasa „Szlak Kosynierów”
długość: 8 km

Trasa im. Cyryla Ratajskiego
długość: 13 km

Trasa im. Bernarda Chrzanowskiego
długość: 12 km