MISJA Wielkopolskiego Parku Narodowego

Ochrona i udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Wielkopolskiego Parku Narodowego, służące lepszemu poznaniu, zrozumieniu i zachowaniu jego bogactwa dla przyszłych pokoleń