PRAKTYKI I STAŻE

PRAKTYKI UCZNIOWSKIE/STUDENCKIE

Oferta praktyk w Wielkopolskim Parku Narodowym jest skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych.
Co jest potrzebne do odbycia praktyk?

  • skierowanie ze szkoły/uczelni na odbycie praktyki
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki

Co trzeba zrobić?

przeczytać regulamin

wypełnić ankietę informacyjną

przesłać ankietę informacyjną na adres mailowy:  sekretariat@wielkopolskipn.pl                                               z dopiskiem w tytule: „praktyki studenckie”.

Co dalej?

Po otrzymaniu pisemnej zgody na odbycie praktyk w WPN, osoba przyjęta na praktyki zobowiązana jest do kontaktu z koordynatorem  praktyk WPN  (adres: Dyrekcja WPN w Jeziorach – pokój nr 102, tel. 61.89 82 309) w celu dopełnienia dalszych formalności.

STAŻE ZAWODOWE FINANSOWANE Z URZĘDU PRACY BĄDŹ WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Kto może ubiegać się o staż zawodowy w WPN?
O przyjęcie na staż mogą ubiegać się osoby uprawnione do odbycia tego typu stażu w ramach realizowanego wspólnego projektu instytucji kierującej na staż z instytucją przyjmującą, czyli  Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
Co trzeba zrobić?

przeczytać regulamin

wypełnić ankietę informacyjną

przesłać ankietę informacyjną na adres mailowy:  sekretariat@wielkopolskipn.pl                                                z dopiskiem w tytule: „staż zawodowy”.

Co dalej?

Po otrzymaniu pisemnej zgody na odbycie stażu w WPN, osoba przyjęta  zobowiązana jest do kontaktu z koordynatorem  praktyk WPN  (adres: Dyrekcja WPN w Jeziorach – pokój nr 102, tel. 61.89 82 309) w celu dopełnienia dalszych formalności.

Uwaga! Zgoda na odbycie stażu w Wielkopolskim Parku Narodowym (zawarcie umowy) nastąpi pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku osoby aplikującej przez instytucję finansującą.

Słowa kluczowe: praktyki, staże