SAMORZĄDY

W zależności od realizowanych zadań Wielkopolski Park Narodowy wchodzi we współpracę zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, jak i z powiatem poznańskim. Wspólne działania dotyczą przede wszystkim ustalania planów zagospodarowania przestrzennego i planów ochrony, działań podejmowanych na rzecz ochrony przyrody, poprawy infrastruktury (w tym dróg), dbania o czystość i wywóz odpadów. Ważny element współpracy stanowi wspólne organizowanie wydarzeń oraz włączanie się w inicjatywny o charakterze lokalno-społecznym. Kolejnym aspektem jest wysyłanie powiadomień do szkół położonych na terenie WPN i w jego najbliższym otoczeniu w celu zaproszenie i zaproponowanie wzięcia udziału w zajęciach edukacyjnych.