OGNISKA

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego zabrania się rozpalania grilla, natomiast istnieje możliwość zorganizowania ogniska zgodnie z określonymi poniżej zasadami.

Zasady organizowania ognisk w Wielkopolskim Parku Narodowym

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wyznaczono dwie stacje turystyczne, na terenie których można zorganizować ognisko za zgodą Dyrekcji WPN:
stacja turystyczna w obwodzie ochronnym Osowa Góra
stacja turystyczna w obwodzie ochronnym Wypalanki nad Jez. Chomęcickim


Zgłoszenie ogniska krok po kroku:

1. Telefoniczne uzgodnienie terminu ogniska:
• stacja turystyczna Osowa Góra – tel. 783 101 659
• stacja turystyczna Wypalanki – tel. 690 549 469

2. Pobranie ze strony www.wielkopolskipn.pl z zakładki UDOSTĘPNIANIE –> OGNISKA formularza zgłoszenia ogniska i przesłanie wypełnionego formularza na właściwy adres e-mail najpóźniej 7 dni roboczych przed dniem planowanego ogniska:
• stacja turystyczna Osowa Góra – e-mail: ogniska.osowa@wielkopolskipn.pl
• stacja turystyczna Wypalanki – e-mail: ogniska.wypalanki@wielkopolskipn.pl

3. Uregulowanie płatności przelewem najpóźniej 5 dni roboczych przed dniem planowanego ogniska.

4. Przesłanie potwierdzenia przelewu na właściwy adres e-mail:
• stacja turystyczna Osowa Góra – e-mail: ogniska.osowa@wielkopolskipn.pl
• stacja turystyczna Wypalanki – e-mail: ogniska.wypalanki@wielkopolskipn.pl

5. Szczegóły rezygnacji i odwołania ogniska podane są w Regulaminie organizacji ognisk.

WAŻNE !!!

• Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk przy dużym stopniu zagrożenia pożarowego lasów.
• Opłata za ognisko nie jest równoznaczna z wynajęciem stacji turystycznej, na której
organizowane jest ognisko, w związku z tym mają prawo przebywać tam również inne osoby.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wynajęcia całej stacji turystycznej wyłącznie do swojej dyspozycji. Przy liczbie uczestników ogniska 70 lub więcej osób opłata za wynajęcie całej stacji turystycznej pobierana jest obowiązkowo.
• Ognisko musi zostać zagaszone do godziny 19:00.
• Nie organizuje się ognisk bez zakupu drewna z Parku (minimum 0,25 mp). Drewno oraz kije do smażenia kiełbasek dostarczane są na miejsce ogniska na godzinę wskazaną w przesłanym formularzu.
• Po stronie osób korzystających z ogniska należy rozpalenie i zagaszenie ogniska, a także
zapewnienie wody do jego ugaszenia oraz uporządkowanie i usunięcie śmieci.
• Uczestnicy ognisk zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu
Wielkopolskiego Parku Narodowego, a w szczególności części, która zwraca uwagę na
zachowanie ciszy i nieużywanie urządzeń nagłaśniających.
• Na terenie stacji turystycznej zabrania się używania konfetti itp. oraz fajerwerków, petard itp.