MONITORING HYDROMETEOROLOGICZNY

Portal danych monitoringu hydrometeorologicznego to bogaty i różnorodny zasób informacji o środowisku przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego. Można znaleźć tu zarówno zbiory danych z wynikami wieloletnich pomiarów i obserwacji stanu atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych, jak i komentarze naukowe do nich. Dane są zaprezentowane również na wykresach zbiorczych. Stanowiska pomiarowe są zwizualizowane w specjalnym geoportalu na tle map tematycznych. Bieżące dane meteorologiczne mierzone w stacji meteorologicznej Jeziory można podejrzeć pod tym linkiem.

Wejdź do portalu klikając na baner:

Projekt WODA W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO powstał w ramach przedsięwzięcia pt. „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez druk wydawnictwa „Głos Puszczyka WPN” i przygotowanie aplikacji udostępniającej społeczeństwu dane o środowisku przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu