CENNIK USŁUG

Cennik usług obowiązujących w Wielkopolskim Parku Narodowym zgodnie z
Zarządzeniem nr 6/2024 Dyrektora WPN z dnia 21.02.2024 r. w sprawie wprowadzenia opłat za usługi edukacyjne i turystyczne.