RAJDY

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej każdorazowo wymaga zgłoszenia do Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego i uzyskania zgody Dyrektora. Wnioski prosimy kierować na adres mailowy sekretariat@wielkopolskipn.pl.

Trasy dopuszczone przez Wielkopolski Park Narodowy na potrzeby imprez sportowo-rekreacyjnych.