POŁOŻENIE

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE

Wielkopolski park Narodowy położony jest w województwie wielkopolskim,  na terenie powiatu poznańskiego, w granicach gmin Mosina, Puszczykowo i Stęszew. Powierzchnia Parku wynosi 7584 ha, z wyznaczoną otuliną, która obejmuje powierzchnię 14 840 ha.  Park położony jest ok. 20 km na południowy – zachód od miasta Poznania, w trójkącie miast Luboń- Mosina – Stęszew.

Przebieg granic Parku:

– od północy: z miejscowościami Luboń, Wiry, Komorniki, Rosnówko, Wypalanki

– od wchodu: rzeka Warta, w graniach gmin Puszczykowo i Mosina.

– od południa: na styku dróg wojewódzkich nr 431 i 306

– od zachodu: wzdłuż drogi krajowej S5, gmina Stęszew

Siedziba Dyrekcji WPN oraz Muzeum Przyrodnicze znajdują się w miejscowości Jeziory, do której można dojechać: od strony Komornik drogą wojewódzką nr 311 (stanowi węzeł z drogą krajową S5) następnie tzw. Greiserówką oraz od strony Lubonia drogą wojewódzką nr 430 (odcinek połączony z autostradą A4).

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Park położony jest w prowincji regionu Niżu Środkowoeuropejskiego, w podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, makroregionie Pojezierza Wielkopolskiego w makroregionie Pojezierza Poznańskiego.

Do dziś można obserwować malowniczy krajobraz, który został ukształtowany przez zlodowacenie bałtyckie. W Parku można zaobserwować bogatą rzeźbę polodowcową, w której należy wymienić  ciąg ozu Bukowsko – Mosińskiego, system rynien polodowcowych, które stanowią rynny jezior polodowcowych, a także kemy, rozległe wzgórze morenowe. Krajobraz Parku stanowi zatem przede wszystkim  krajobraz wysoczyzny, z elementami krajobrazu pradoliny i Doliny Przełomowej Warty.

Najwyższym punktem w Parku jest morena pożegowska, której wysokość względna wynosi
132 m n.p.m. Nieodłącznym elementem krajobrazu Wielkopolskiego Parku Narodowego jest obecność jezior min. Góreckiego, Budzyńskiego, Skrzynka, Kociołek, Łódzko – Dymaczewskiego. Wspomniane zbiorniki wodne mają różny charakter (kocioł eworsyjny, jezioro eutroficzne, jezioro rynnowe). Wielkopolski Park Narodowy otoczony jest lasem. W zależności od warunków glebowych ukształtowało się siedlisko boru świeżego, boru mieszanego świeżego, lasu mieszanego świeżego, lasu świeżego, lasu wilgotnego lasu łęgowego.