ZADANIA OCHRONNE

Zrządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zadań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2022 -2023
Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2024 i 2025

Zadania ochronne luty 2023
Zadania ochronne marzec 2023
Zadania ochronne kwiecień 2023
Zadania ochronne maj 2023
Zadania ochronne czerwiec 2023
Zadania ochronne lipiec 2023
Zadania ochronne sierpień 2023
Zadania ochronne wrzesień 2023
Zadania ochronne październik 2023
Zadania ochronne listopad 2023