Promocja Parków Narodowych jako marki

„Promocja Parków Narodowych jako marki” to nazwa projektu, realizowanego od 2016 roku przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska), która ma na celu zbudowanie trwałego poparcia społecznego dla instytucji parków narodowych, a także aktywnie zaangażuje rzesze Polaków w realizowaną przez nie misję ochrony przyrody. Zadania w ramach projektu mają też zwiększyć siłę prowadzonych przez poszczególne parki narodowe działań edukacyjnych. Działania w jego ramach finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Parki narodowe, choć obejmują 1% powierzchni kraju, od ponad 80 lat stanowią najważniejszy element systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. Zostały utworzone na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi. Jednocześnie obszary objęte najwyższą formą ochrony są, w znacznej części, udostępnione ludziom. Na terenie parków narodowych możliwe jest zwiedzanie i uprawianie turystyki. Dbają o to pracownicy parków – specjaliści wielu dziedzin, których zadaniem jest ochrona zasobów przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, a także edukacja oraz udostępnianie chronionego w parkach dziedzictwa.

„Promocja Parków Narodowych jako marki” to projekt o zasięgu ogólnopolskim, który jest realizowany we współpracy ze wszystkimi 23 parkami narodowymi w Polsce. Działania w jego ramach finansowane są z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dotychczas w ramach projektu powstały:

1. Seria filmów „Przeżyj to! Polskie parki narodowe”. Cykl obejmuje 23 filmy opowiadające o każdym z istniejących w Polsce parków narodowych oraz dodatkowy film prezentujący dorobek polskich parków narodowych jako całości. Filmy przedstawiają wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne.

Przeżyj to! Polskie Parki Narodowe

Przeżyj to! Polskie Parki Narodowe – Wielkopolski Park Narodowy

2. Seria 6 krótkich filmów animowanych, w których Żubr wyjaśnia jak i dlaczego należy zachowywać się w parku narodowym.

Odcinek 1 – Polskie Parki Narodowe – Po co istnieją

Odcinek 2 – Polskie Parki Narodowe – Dobre maniery

Odcinek 3 – Polskie Parki Narodowe – W zdrowym cele

Odcinek 4 – Polskie Parki Narodowe – Oko w oko z przyrodą

Odcinek 5 – Polskie Parki Narodowe – Sąsiedztwo natury

Odcinek 6 – Polskie Parki Narodowe – W harmonii z przyrodą

3. Seria 24 folderów o PPN. Cykl publikacji obejmuje 23 foldery zawierając krótkie opisy poszczególnych parków, wybranych ścieżek edukacyjnych i szlaków turystycznych oraz folder opisujący parki jako instytucje chroniące dziedzictwo przyrodnicze naszego kraju.

Folder o Polskich Parkach Narodowych

Folder o Polskich Parkach Narodowych w języku angielskim

Folder o Polskich Parkach Narodowych w języku ukraińskim

Folder o Wielkopolskim Parku Narodowym

Folder o Wielkopolskim Parku Narodowym w języku angielskim

4. Trzy murale promujące polskie parki narodowe.

Mural można oglądać w w Łodzi przy ul. Bolesława Limanowskiego 154
Mural można oglądać w Warszawie przy ul. Stefana Pieńkowskiego 4
Mural można oglądać w Zabrzu przy ul. Karola Hermisza 8c