NOWY PODZIAŁ WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO NA OBWODY OCHRONNE

Szanowni Państwo,
informujemy że z dniem 27.12.2022 roku nastąpił nowy podział Wielkopolskiego Parku Narodowego na obwody ochronne.
Z połączenia obwodu ochronnego Puszczykowo i Osowa Góra utworzono Obwód Ochronny Morena z siedzibą w Puszczykowie ul. Wysoka 5, telefon 61 8 133 443. Leśniczym obwodu ochronnego Morena jest Artur Kopczyński. W związku z połączeniem obwodów ochronnych nastąpiła też zmiana granic na pozostałych obwodach ochronnych, co prezentujemy na załączonej poniżej mapie.

Po 46 latach pracy w Parku na emeryturę przechodzi leśniczy obwodu ochronnego Puszczykowo Pan Krzysztof Jastrząb. Serdecznie dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przyrody.