Konkurs Roztoczańskiego Parku Narodowego „Da Vinci”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie „Da Vinci”, którego organizatorem jest Roztoczańskim Park Narodowy.

Celem w/w konkursu jest aktywna ochrona przyrody nastawiona na zachowanie bioróżnorodności siedlisk i gatunków, promowanie działań proekologicznych, kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, aktywizacja dzieci i młodzieży na rzecz ochrony przyrody w proponowanych działaniach, współpraca z różnymi podmiotami promującymi edukację ekologiczną, promocja transportu zeroemisyjnego, zwrócenie uwagi na atrakcyjność tras rowerowych we wszystkich parkach narodowych i zachęcenie do aktywnej formy turystki rowerowej.

W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne i placówki oświatowe.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

Szczegóły konkursu