Wystawa fotografii przyrodniczej

Zapraszamy na nową wystawę fotografii przyrodniczej autorstwa Mariusza Jarka!
Wystawa prezentowana jest w budynku Dyrekcji WPN w Jeziorach, w dni robocze w godzinach od 7:00 – 15:00 oraz w niedziele od godz. 10:00 do 17:00.

KOMUNIKAT TURYSTYCZNY 14.02.2024 r.

Zamknięte odcinki w o. o. Wiry

Odcinki na szlaku pieszym zielonym (Trasa im. Tadeusza Smoluchowskiego) – przebieg Trzebaw -Rosnówko:

fragment do Mauzoleum Bierbaumów

fragment od Greiserówki do Jeziora Jarosławieckiego

Odcinek na szlaku pieszym żółtym (Trasa im. Bernarda Chrzanowskiego) – przebieg: Puszczykowo – Jarosławiec – Pojniki – Puszczykówko

Wyłożenie projektu Planu urządzenia lasu do publicznego wglądu

Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego informuje o wyłożeniu projektu Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla lasów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Wielkopolskiego Parku Narodowego „OBIEKT NIWKA” na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 do publicznego wglądu. Z projektem PUL będzie można się zapoznać w terminie od dnia 07.02.2024 r. do 28.02.2024 r.:
– w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, w dniach urzędowania
w godzinach od 8:00 do 14:00 (po wcześniejszym umówieniu wizyty),
– na stronie internetowej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.e-bip.org.pl/WPN/16254
Uwagi i wnioski dotyczące projektu planu będzie można składać w terminie do 6 marca 2024 r. na piśmie w sekretariacie Wielkopolskiego Parku Narodowego, lub przesłać na adres sekretariat@wielkopolskipn.pl, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego, o czym zostaną poinformowane zainteresowane osoby.

Przetarg na zadania ochronne WPN 2024-2025

Wielkopolski Park Narodowy ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zadania ochronne Wielkopolskiego Parku Narodowego do wykonania w latach 2024-2025, podzielony na 5 części:

Część nr 1 Obwód ochronny Morena prace leśne 2024-2025
Część nr 2 Obwód ochronny Morena cięcia 2024-2025
Część nr 3 Obwód ochronny Morena turystyka 2024-2025
Część nr 4 Obwód ochronny Morena prace nieleśne 2024-2025
Część nr 5 Obwód ochronny Wiry turystyka 2024-2025

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

KOMUNIKAT TURYSTYCZNY 12.01.2024 r.

O.O. Wiry

Odcinki na szlaku pieszym zielonym (Trasa im. Tadeusza Smoluchowskiego) – przebieg Trzebaw -Rosnówko:

fragment do Mauzoleum Bierbaumów

fragment od Greiserówki do Jeziora Jarosławieckiego

Odcinek na szlaku pieszym żółtym (Trasa im. Bernarda Chrzanowskiego) – przebieg: Puszczykowo – Jarosławiec – Pojniki – Puszczykówko

KOMUNIKAT TURYSTYCZNY 05.01.2024 r.

O.O. Wiry

Odcinki na szlaku pieszym zielonym (Trasa im. Tadeusza Smoluchowskiego) – przebieg Trzebaw -Rosnówko:

fragment do Mauzoleum Bierbaumów

fragment od Greiserówki do Jeziora Jarosławieckiego

Odcinek na szlaku pieszym żółtym (Trasa im. Bernarda Chrzanowskiego) – przebieg: Puszczykowo – Jarosławiec – Pojniki – Puszczykówko

Piąty numer Kwartalnika Głos Puszczyka WPN już dostępny

Wielkopolski Park Narodowy to bogactwo flory i fauny. To kraina form polodowcowych i wyjątkowych krajobrazów, których piękno i wyjątkowość chcemy Wam przybliżyć. Dzięki współpracy Gminy Mosina i WPN powstało pismo – kwartalnik, który pozwoli Wam poznać fascynujący świat Wielkopolskiego Parku Narodowego. Premierowy, jesienny numer kwartalnika „Głos Puszczyka WPN” jest już dostępny na stronie Parku i Gminy Mosina.

Kilka słów o kwartalniku „Głos Puszczyka WPN” przedstawia Zastępca Dyrektora WPN Rafał Kurczewski. Zapraszamy do oglądania!

W tym numerze m.in.: Świat grzybowej różnorodności, Wykorzystanie GIS w zarządzaniu przyrodą WPN na przykładzie borsuka, Pradolina – historia niczym z filmu przygodowego, O czym szumią jeziora, Mosińskie cegielnie, Skrzydlate ssaki, Wielka gra.

Czytajcie bezpłatnie na urządzeniach elektronicznych.

Zaczytajcie się w przyrodzie!

Kwartalnik w wersji elektronicznej

Kwartalnik w wersji PDF

Regulamin konkursu herpetologicznego