Zagadka nr 6

Choć szlachetną nazwą poszczycić się nie może,

Jego rodzina prezentuje się całkiem nie najgorzej.

To prawdziwa elita wśród rodzimych chrząszczy,

Imponujące żuwaczki i wielka buławka, która czułki kończy.