WFOŚiGW

www.wfosgw.poznan.pl

W 2023 r. WFOŚiGW w Poznaniu wspierał finansowo następujące działania Wielkopolskiego Parku Narodowego:

1.FESTynowa EDUKACJA w powiecie poznańskim – doposażenie pracowni ekologicznej w pomoce do realizowania programów edukacyjnych oraz pokazów dydaktycznych poza siedzibą Wielkopolskiego Parku Narodowego.

umowa dotacji nr 296/U/400/1266/2022   z dnia 20.01.2023 r.
koszt całkowity zadania: 73 184,85 zł brutto
dotacja: 58 498,11 zł brutto

2. Zakup materiału obsadowego na potrzeby realizacji zadań ochronnych w wodach
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

umowa dotacji nr 10457/U/400/453/2023 z dnia 21.09.2023 r.
koszt całkowity zadania: 28 900,00 zł netto
dotacja: 20 230,00 zł netto

3. Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez druk wydawnictwa „Głos Puszczyka WPN” i przygotowanie aplikacji udostępniającej społeczeństwu dane o środowisku przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego.

umowa dotacji nr 10068/U/400/1274/2023 z dnia 21.09.2023 r.
koszt całkowity zadania: 40 000,00 zł brutto
dotacja: 25 200,00 zł brutto

4. Ochrona populacji żurawia Grus grus i jego siedlisk w Wielkopolskim Parku Narodowym

umowa dotacji nr 13814/U/400/1452/2023 z dnia 06.11.2023 r.
koszt całkowity zadania: 52 017,10 zł brutto
dotacja: 39 003,30 zł brutto

W 2022 r. WFOŚiGW w Poznaniu wspierał finansowo następujące działania Wielkopolskiego Parku Narodowego:

1. Reintrodukcja popielicy (Glis glis) w Wielkopolskim Parku Narodowym

umowa dotacji nr 10991/U/400/347/2022 z dnia 08.12.2022 r.
koszt całkowity zadania: 54 889,00 zł brutto
dotacja: 43 911,20 zł brutto

2. Uzupełnienie sieci zakrzewień śródpolnych we wsi Trzebaw w Wielkopolskim Parku Narodowym

umowa dotacji nr 10992/U/400/349/2022 z dnia 17.11.2022 r.
koszt całkowity zadania: 68 004,87 zł brutto
dotacja: 40 760,00 zł brutto

3. Zakup materiału zarybieniowego na potrzeby realizacji zadań ochronnych w wodach Wielkopolskiego Parku Narodowego

umowa dotacji nr 10301/U/400/346/2022 z dnia 18.10.2022 r.
koszt całkowity zadania: 28 450,00 zł netto
dotacja: 19 705,00 zł netto

4. Jubileuszowy Rajd Rodzinny po Wielkopolskim Parku Narodowym „Śladami lądolodu”

umowa dotacji nr 10530/U/400/124/2022 z dnia 18.10.2022 r.
koszt całkowity zadania: 16 000,00 zł netto
dotacja: 8 640,00 zł netto

5. Chrząszcz brzmi w trzcinie nie bez przyczyny” – doposażenie sali edukacyjnej wraz z drukiem publikacji oraz stworzenie filmu o chrząszczach na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

umowa dotacji nr 10825/U/400/122/2022 z dnia 18.10.2022 r.
koszt całkowity zadania: 82 678,05 zł netto
dotacja: 50 220,00 zł netto

6. Założenie i wyposażenie w infrastrukturę edukacyjną łąki kwietnej na ścieżce „Leśna Szkoła” wytyczonej wokół budynku Dyrekcji i Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach.

umowa dotacji nr 10851/U/400/58/2022 z dnia 18.10.2022 r.
koszt całkowity zadania: 80 584,65 zł brutto
dotacja: 54 140,15 zł brutto