Pilotażowe zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych

Rdestowce: ostrokończysty, sachaliński oraz pośredni to bardzo inwazyjne gatunki obcego pochodzenia, które każdego roku kolonizują nowe miejsca i zwiększają zajmowaną powierzchnię, stwarzając zagrożenie dla różnorodności biologicznej określonego obszaru.

Rdestowce są roślinami wieloletnimi, wykazującymi duże zdolności wegetatywnego rozmnażania. Głównym źródłem inwazji są przede wszystkim szybko rosnące kłącza, które rozrastają się na odległość nawet 20 m od rośliny macierzystej, oraz pędy o dużej zdolności regeneracji i równie szybkim tempie wzrostu (nawet do 15 cm/dobę). Nowa roślina może rozwinąć się z fragmentu kłącza o długości 1 cm, o wadze nie przekraczającej 0,7 g, jak też
z niewielkiego odcinka pędu, zawierającego pojedynczy węzeł, umieszczonego w glebie lub
w wodzie. Na pojedynczym pędzie rdestowce rozwijają do 350 tys. kwiatów, przy czym owoce, jeśli zawiążą się, zwykle dojrzewają we wrześniu–październiku, a opadając mogą rozsiewać się na odległość do 16 m. Rdestowce kolonizują różne typy siedlisk: od antropogenicznych po naturalne. Szczególnie często spotykane są na siedliskach nad-rzecznych. Coraz częściej odnajdowane są na obszarach chronionych.

Wszystkie stanowiska rdestowców na terenie kraju wymagają zwalczania i monitorowania.

W ich eliminacji stosowane są różne metody: mechaniczne, chemiczne, biologiczne i mieszane, których skuteczność wymaga sprawdzenia. Jest to przedmiotem projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn.: „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”.

W Wielkopolskim Parku Narodowym, w ramach pilotażowego zwalczania, testowana jest eliminacja rdestowców z wykorzystaniem metod: długotrwałego okrywania powierzchni ze ściółkowaniem i siatkowania. Metoda siatkowa-nia jest dopiero testowana poza UE, a w Polsce nie była dotychczas stosowana. W otulinie Parku sprawdzana jest kolejna metoda polegająca na wielokrotnym koszeniu pędów rdestowca.

Dowiedz się więcej:

projekty.gdos.gov.pl/igo

Współfinansowano w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020