NFOŚiGW

W LATACH 2009-2022 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE WSPIERAŁ FINANSOWO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA WPN.

W 2022 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

  1. Pierwokup nieruchomości 281/16 oraz 281/17 (gmina Stęszew, obręb Witobel) położonej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

Nr wniosku 2190/2022, nr umowy3193/2022/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z 21.10.2022 r.

Koszt całego zadania – 23728,40 zł, środki z NFOSiGW – 23728,40 zł

  1. Pierwokup nieruchomości 71/2, 71/5, 72/5, 72/2 (gmina Stęszew, obręb Łódź) położonych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

Nr wniosku 2334/2022, nr umowy3294/2022/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z 21.10.2022 r.

Koszt całego zadania – 91338,24 zł, środki z NFOSiGW – 91338,24 zł

  1. Pierwokup nieruchomości 75/6 (gmina Stęszew, obręb Łódź) położonych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

Nr wniosku 1696/2022, nr umowy3053/2022/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z 01.08.2022 r.

Koszt całego zadania – 76047,96 zł, środki z NFOSiGW – 76047,96  zł

  1. Pierwokup nieruchomości 139 (gmina Stęszew, obręb Trzebaw) położonych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

Nr wniosku 2944/2021, nr umowy3232/2022/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z 06.10.2022 r. Koszt całego zadania – 81992,60 zł, środki z NFOSiGW – 81922,60  zł

  1. Pierwokup nieruchomości 245 (gmina Komorniki, obręb Łęczyca) położonej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

    Nr wniosku 3125/2022 nr umowy3432/2022/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z 01.12.2022 r. Koszt całego zadania – 163 365,28 zł,
    środki z NFOSiGW – 163 230,00 zł

W 2021 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

1. Pierwokup nieruchomości 281/25 (gmina Stęszew, obręb Witobel) położonej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego Nr wniosku 2262/2021, nr umowy3086/2021/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z 22.12.2021 r.Koszt całego zadania – 142000,00 zł, środki z NFOSiGW – 106 000,00 zł

W 2020 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

1. Wykup nieruchomości położonej w Łodzi, gmina Stęszew (stanowiącej działkę nr 50/1) w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
Nr wniosku 580/2018, nr umowy 57/2020/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji  z 13 lutego 2020 r.
Koszt całego zadania – 259 590,38 zł, środki z NFOŚiGW – 259 000 zł

2. Wykup nieruchomości 291 (gmina Komorniki, obręb Rosnówko-Walerianowo) położonej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
Nr wniosku 1124/2020, nr umowy 1878/2020/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z 01.10.2020 r.
Koszt całego zadania 482 000,00 zł, środki z NFOŚiGW – 329 474,00 zł

3. Wykup nieruchomości 338 (gmina Komorniki, obręb Wiry) położonej na terenie Wielkopolskiego Parku NarodowegoNr wniosku 1297/2020, nr umowy 1883/2020/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 05.10.2020 r.
Koszt całego zadania – 42 092,24 zł, środki z NFOSiGW – 42 000,00 zł

4. Wykup nieruchomości 119/11 (gmina Dopiewo, obręb Trzcielin) położonej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego
Nr wniosku 1691/2000, nr umowy 1968/2020/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 05.11.2020 r.
Koszt całego zadnia – 60 697,40 zł, środki z NFOSiGW – 60 697,40 zł

W 2019 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie WPN:

1. Wykup nieruchomości położonej w Witoblu, gmina Stęszew (stanowiącej działkę nr 281/28) w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
nr wniosku 580/2018, nr umowy 23/2019/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji  z 24 stycznia 2019
koszt całego zadania – 21 000 zł, środki z NFOŚiGW – 9 000 zł

2. Wykup nieruchomości położonych w Łodzi, gmina Stęszew (stanowiących działki nr 79/2 oraz 79/3) w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
nr wniosku 301/2019, nr umowy: 189/2019/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z 6 czerwca 2019 r.
koszt całego zadania – 191 364,07 zł, środki z NFOŚiGW – 191 364,07 zł

3. Dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Inwentaryzacja i ocena stanu zasobów przyrodniczych Wielkopolskiego Parku Narodowego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”. Umowa  nr 36/2019/Wn15/OP-do-ys/D z 7 lutego 2019 roku.

W 2018 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie WPN:

1. Wykup nieruchomości położonej w Chomęcicach, gmina Komorniki (stanowiącej działkę nr 511/3) w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
nr wniosku 250/2018, nr umowy 144/2018/Wn-15/OP-WK/D o dofinansowanie w formie dotacji, z 2 lipca 2018
koszt całego zadania – 254 377,64 zł, środki z NFOŚiGW – 253 875,00 zł


2. Wykup nieruchomości położonej w Chomęcicach, gmina Komorniki (stanowiącej działkę nr 511/4) w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
nr wniosku 423/2018, nr umowy 256/2018/Wn-15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji, z 22 października 2018
koszt całego zadania – 603 000 zł, środki z NFOŚiGW – 530 586,00 zł

3. Wykup nieruchomości położonej w Witoblu, gmina Stęszew (stanowiącej działkę nr 281/26) w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
nr wniosku 510/2018, nr umowy 295/2018/Wn-15/OP-wk-pn/D o dofinansowanie w formie dotacji, z 12 grudnia 2018
koszt całego zadania – 36 500 zł, środki z NFOŚiGW – 11 353,00 zł
 W 2017 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie WPN:

1. Wykup nieruchomości położonej na terenie gminy Mosina (stanowiącej działkę nr 129/9), w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
nr wniosku 1071/2017, nr umowy 190/2017/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji, z dnia 11.09.2017
Koszt całego zadania – 117 410,00 zł, środki z NFOŚiGW – 117 410,00 zł

W 2016 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

1. Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Wiry, gmina Komorniki (stanowiącej działkę nr 743/30), w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
nr wniosku 232/2016, nr umowy 43/2016/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji, z dnia 26.04.2016
Koszt całego zadania – 114 185,72 zł, środki z NFOŚiGW – 99 900,00 zł

2. Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Łódź, gmina Stęszew (stanowiącej działkę nr 51/2), w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
nr wniosku 241/2016, nr umowy 59/2016/Wn15/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji, z dnia 23.05.2016
Koszt całego zadania – 43 700,00 zł, środki z NFOŚiGW – 38 124,00 zł

W 2014 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

1. Ochrona ekosystemów leśnych w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 2014-2015
(nr wniosku1085/2013, nr umowy 724/2013/Wn 15/OP-WK/D o dofinansowanie w formie dotacji, z dnia 22.10.2013 roku)
Koszt całego zadania – 725 000,00 zł, środki z NFOŚiGW – 725 000,00 zł

2. Ochrona siedlisk i ginących gatunków flory Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez hodowlę ex situ zagrożonych gatunków roślin oraz wzmocnienie systemu monitoringu i zarządzania środowiskiem przyrodniczym
(nr wniosku 1547/2013, nr umowy 888/2013/Wn-15/OP-WK/D o dofinansowanie w formie dotacji, z dnia 9.12.2013 roku)
Koszt całego zadania – 646 000,00 zł, środki z NFOŚiGW – 646 000,00 zł

3. Zabiegi ochronne na Jeziorze Góreckim w Wielkopolskim Parku Narodowym
(nr wniosku 1194/2013, nr umowy 630/2013/Wn 15/OP-WK/D o dofinansowanie w formie dotacji, z dnia 23.09.2013 roku)
Koszt całego zadania – 726 000,00 zł, środki z NFOŚiGW – 726 000,00 zł

W 2013 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

1. Ochrona in situ siedlisk Natura 2000 oraz zagrożonych gatunków flory i fauny na terenie Ostoi Wielkopolskiej i Wielkopolskiego Parku Narodowego
(nr wniosku 670/2012, nr umowy 53/Wn-15/OP/WK/PS/D o współfinansowanie wydatków kwalifikowalnych projektu realizowanego w ramach V priorytetu POIiŚ z dnia 13.02.2013 roku)
Koszt całego zadania – 631 200,00 zł, środki z NFOŚiGW – 63 120,00 zł

2. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
(nr wniosku 933/2012, nr umowy 66/2013/Wn-15/OP-PO-LZ/D o dofinansowanie w formie dotacji, z dnia 22.02.2013 roku)
Koszt całego zadania – 340 000,00 zł, środki z NFOŚiGW – 340 000,00 zł

3. Doposażenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprzęt informatyczny niezbędny do realizacji Planu Ochrony WPN
(nr wniosku 962/2012, nr umowy 123/2013/Wn-50/OP-IN/D o dofinansowanie w formie dotacji, z dnia 20.03.2013 roku)
Koszt całego zadania – 1 166 000,00 zł, środki z NFOŚiGW – 1 166 000,00 zł

4. Wykup nieruchomości położonej w miejscowości Mosina w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego
(nr wniosku 1861/2013, nr umowy 919/2013/Wn-15/OP-WK-PW/D o dofinansowanie w formie dotacji, z dnia 18.12.2013 roku)
Koszt całego zadania – 62 308,00 zł, ze środków NFOŚiGW – 62 308,00 zł

W 2012 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

1. Ochrona ekosystemów leśnych i wodnych w Wielkopolskim Parku Narodowym w 2012 roku
(nr wniosku 724/2011, nr umowy 426/2011/Wn-15/OP-WK/D z dnia 27.09.2011 r.) Koszt całego zadania – 583 000,00 zł, środki NFOŚiGW – 583 000,00 zł

2. Ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej oraz monitorowanie presji turystycznej
(nr wniosku 777/2011, nr umowy 602/2011/Wn-15/OP-PO-PN/D, z dnia 23.12.2011r.)
Koszt całego zadania – 631 200,00 zł, środki NFOŚiGW – 631 200,00 zł (438 000,00 zł – 2012 r., 193 200,00 zł – 2013 r.)

3. Modernizacja i rozbudowa bazy edukacyjnej Wielkopolskiego Parku Narodowego
(nr wniosku 698/2011, nr umowy 625/2011/Wn-50/EE-BS/D, z dnia 29.12.2011 r.)
Koszt całego zadania – 405 027,49 zł, środki NFOŚiGW – 405 027,49 zł

W 2011 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

1. Ochrona ekosystemów leśnych w Wielkopolskim Parku Narodowym w 2011 roku
(nr wniosku 176/2011, nr umowy 137/2011/Wn-15/OP-WK/D z dnia 16.05.2011 r.)
Koszt całego zadania – 444 000,00 zł, środki NFOŚiGW – 444 000,00 zł

2. Modernizacja dróg Wielkopolskiego Parku Narodowego w latach 2011/2012 umożliwiająca dojazd wozów straży pożarnej do siedlisk naturowych
(nr wniosku 243/2011, nr umowy 211/2011/Wn-50/OP-PO-LZ/D, z dnia 07.06.2011 r.)
Koszt całego zadania – 1 400 000,00 zł, środki NFOŚiGW – 1 400 000,00 zł (200 000,00 zł – 2011 r., 1 200 000,00 zł – 2012 r.)

3. Modernizacja ogrzewania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej i Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach, poprzez zamontowanie pomp ciepła i przebudowę kotłowni z wyminą stolarki okiennej oraz zainstalowanie paneli solarnych do ogrzania ciepłej wody w czterech leśniczówkach
(nr wniosku 212/2011, nr umowy 325/2011/Wn-15/OP-WK-KU/D, z dnia 18.07.2011 r.)
Koszt całego zadania – 1 690 000,00 zł, środki NFOŚiGW – 1 690 000,00 zł (300 000,00 zł – 2011 r., 1 390 000,00 zł – 2012 r.).

W 2010 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

1. Wykup nieruchomości w miejscowości Wiry w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego (nr wniosku 870/2010, nr umowy185/2010/Wn-15/OP-WK/D z dnia 9.06.2010 r.) Koszt całego zadania – 150 000,00 zł, środki NFOŚiGW – 150 000,00 zł

2. Ochrona ekosystemów leśnych w Wielkopolskim Parku Narodowym w 2010 roku
(nr wniosku 209/2010, nr umowy 326/2010/Wn-15/OP-WK/D z dnia 3.08.2010 r.) Koszt całego zadania – 306 000,00 zł, środki NFOŚiGW – 264 000,00 zł

3. Budowa systemu monitoringu ekosystemów wodnych oraz aktualizacja danych limnologicznych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego
(nr wniosku 208/2010, nr umowy 380/2010/Wn15/OP-MN/D z dnia 12.08.2010 r.)
Koszt całego zadania – 289 000,00 zł, środki NFOŚiGW – 289 000,00 zł


W 2009 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działania WPN:

1. Ochrona ekosystemów leśnych w Wielkopolskim Parku Narodowym w 2009 roku (nr wniosku 40/2009, nr umowy 244/2009/Wn-15/OP-WK/D z dnia 23.06.2009 r.) Koszt całego zadania – 339 000,00 zł, środki NFOŚiGW – 259 000,00 zł

2. Rewitalizacja Jeziora Góreckiego w Wielkopolskim Parku Narodowym (nr wniosku 532/2008, nr umowy 412/2009/Wn-50/OP-WK-PN/D z dnia 08.09.2009 r.) Koszt całego zadania – 651 864,00 zł, środki NFOŚiGW – 651 864,00 zł

3. Zakup materiału zarybieniowego w ramach ochrony ekosystemów wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego (nr wniosku 835/2009, nr umowy 638/2009/Wn-15/OP-WK/D z dnia 23.11.2009 r.) Koszt całego zadania – 61 865,00 zł, środki NFOŚiGW – 61 865,00 zł 4. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach ochrony ekosystemów wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego (nr wniosku 834/2009, nr umowy 711/2009/Wn-50/OP-WK/D z dnia 10.12.2009 r.) Koszt całego zadania – 56 300,00 zł, środki NFOŚiGW – 56 300,00 zł