NADWARCIAŃSKA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

NADWARCIAŃSKA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

Temat ścieżki: Rzeka, jako element procesów przyrodniczych

Lokalizacja: Dworzec w Puszczykowie – Kątnik

Link do mapy:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rfDImld9UHc_86-6i4L577dvVQKcAWs&usp=sharing

Parking: Parking w Puszczykowie oraz parking leśny przy dworcu w Kątniku

Długość trasy: 5,5 km

Czas przejścia: 3,5 h

Opis:

Malownicza trasa przebiegająca wzdłuż brzegów koryta Warty, ukazuje pełną gamę różnorodnych siedlisk przyrodniczych. Od łęgów topolowo-wierzbowych po bory sosnowe. Zaobserwować tutaj można krajobrazotwórczą rolę rzeki poprzez zmianę koryta i pozostawiania starorzeczy, jako nowych eutroficznych siedlisk.  Na trasie widoczne są również negatywne efekty, zagrażające przyrodzie WPN przez pobliskie osadnictwo, otaczające z każdej strony Park.

Przystanki:

1.Pomnikowy drzewostan sosnowy. Sosna, będąca najbardziej pospolitym gatunkiem drzewiastym w Polsce, nie dorasta w lasach gospodarczych do tak okazałych rozmiarów, jak na terenach Wielkopolskiego Parku Narodowego.

2 Warta I. Jedna z trzech najbardziej rozpoznawalnych rzek polski. Chodź najczęściej kojarzona z regionem Wielkopolski, swój bieg rozpoczyna na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

3.Warta II. Obserwując bieg rzeki, warto przyjrzeć się jej erozyjnej działalności. Kształt doliny podlega działalności akumulacyjnej i erozyjnej wód Warty.

4.Ślady bobra. Przy korycie Warty widoczne są powalone pnie drzew będące śladami żerowania bobrów. Przypominają nam one o niezwykłych zachowaniach bobrów, największych spośród europejskich gryzoni.

5. Ptasie łowisko. Warta przyciąga do swojego koryta wiele gatunków ptaków. Wykorzystują one ostrogi wygrzewając się oraz polując na inne zwierzęta wodne.

6. Wirynka. Niewielki lewobrzeżny dopływ Warty, będący świadectwem negatywnego oddziaływania lokalnej ludności na przyrodę Wielkopolskiego Parku Narodowego.

7. Pomnikowa sosna. Wśród drzew rosnących wzdłuż trasy znajduje się jeden pomnik przyrody. Jest to sosna pospolita, która została objęta tą formą ochrony przyrody już w 1965 r., zachwycając swoim nietypowym wyglądem. 

8.Starorzecze. Obszar objęty ochroną ścisłą prezentujący dawne koryto rzeki Warty. Eutroficzne zbiorniki w kształcie łukowatych wstęg są zalewane okresowo, przez pochodzące z Warty wiosenne wody roztopowe, stanowiąc ostoję biologicznej różnorodności.

9.Warta III. Rzeki charakteryzują się wieloma specyficznymi cechami. Prąd rzeczny powoduje, że martwa materia organiczna nie spada swobodnie na dno, lecz jest przenoszona w głąb rzeki i osadzana na brzegach.

Dodatkowe informacje:

Ze względu na charakter ścieżki (trasy rowerowe) na trasie brak tablic informacyjnych odnoszących się do poszczególnych punktów ścieżki. Istnieje możliwość zakupienia przewodnika do ścieżki.