GŁOS PUSZCZYKA WPN NR 1 (1) 2022 JESIEŃ

Pierwszy numer Kwartalnika Głos Puszczyka WPN już dostępny

Wielkopolski Park Narodowy to bogactwo flory i fauny. To kraina form polodowcowych i wyjątkowych krajobrazów, których piękno i wyjątkowość chcemy Wam przybliżyć. Dzięki współpracy Gminy Mosina i WPN powstało pismo – kwartalnik, który pozwoli Wam poznać fascynujący świat Wielkopolskiego Parku Narodowego. Premierowy, jesienny numer „Kwartalnika Głos Puszczyka WPN” jest już dostępny na stronie Parku i Gminy Mosina.

W tym numerze m.in. Puszczyk – Ptak symbol, rozmowa z dyrektorem Parku, historia Stacji Ekologicznej, Wolontariat WPN, turystyka – Szlak Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, gry edukacyjne dla najmłodszych, okiem ornitologa – o żurawiach w WPN, recenzje, konkursy.

Czytajcie bezpłatnie na urządzeniach elektronicznych.

Zaczytajcie się w przyrodzie!

Kwartalnik w wersji elektronicznej

Kwartalnik w wersji PDF

Regulamin konkursu ornitologicznego

Aneks do Regulaminu konkursu ornitologicznego