KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

• Jeśli interesujesz się przyrodą , lubisz przebywać w najpiękniejszych zakątkach
przepełnionych bogactwem ciekawych roślin i zwierząt a także jesteś zaciekawiony
światem owadów i lubisz fotografować i nagrywać owady, możesz dołączyć do
projektu pt.: „Chrząszcz brzmi w trzcinie nie bez przyczyny” realizowanego przez
Wielkopolski Park Narodowy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Każdy może wziąć udział w projekcie!

• Projekt ma celu zwrócenie uwagi na istotną rolę, jaką pełnią parki narodowe w Polsce
w ochronie różnorodności biologicznej w tym przypadku – na przykładzie chrząszczy,
stanowiących najliczniejszy rząd w bogatym świecie owadów. Projekt jest realizowany
w bardzo popularnym obecnie nurcie tzw. nauki obywatelskiej (citizen science),
która ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w budowanie wiedzy i podnoszenie
świadomości ekologicznej.

• Kto może wziąć udział w projekcie?
– każdy, kto chciałby włączyć się w projekt o charakterze naukowo – społecznym w
nurcie citizen science;
– każdy miłośnik przyrody;
– każdy, kto chce się przyczynić do rozwoju nauki i mieć osobisty wkład w pogłębianie
wiedzy o środowisku przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego;
– sympatycy Wielkopolskiego Parku Narodowego;
– grupy szkolne;
– osoby indywidualne, rodziny.

• Nie będąc naukowcem, biorąc udział w projekcie możesz efektywnie przyczynić się do
zebrania wartościowych danych i dzielić się np. zdjęciami, filmami z naukowcami, comoże pomóc w ciekawych badaniach naukowych tym bardziej, że Wielkopolski Park
Narodowy należał do tej pory do jednego ze słabiej rozpoznanych entomologicznie.
W tym celu opracowany został przewodnik terenowy z kluczem autorstwa dr hab.
Pawła Sienkiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dr hab. Szymona
Konwerskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Rafała
Kurczewskiego z Wielkopolskiego Parku Narodowego (także koordynatorzy projektu)
do rozpoznawania wybranych gatunków chrząszczy, w którym zostały zawarte również
wskazówki przydatne w obserwacji oraz krótkie informacje dotyczące ich ochrony i ich
siedlisk. Dzięki notatkom, które będzie można prowadzić w przewodniku, a następnie
wysyłać drogą e-mailową zgłoszenia ze zdjęciem i lokalizacją obserwacji do Parku, w
proces badawczy zostaną włączeni goście odwiedzający Park.

• W ramach projektu przygotowany został również szeroki pakiet edukacyjny:
– kalendarz na rok 2023, przedstawiający zdjęcia i opisy wybranych gatunków
chrząszczy WPN
– gra terenowa (chwilowo jeszcze w opracowaniu – wkrótce dostępna!), polegająca
na zdobywaniu informacji, kryjących się w rozmieszczonych w różnych częściach
Parku punktach z QR kodami oraz następnie udzielaniu odpowiedzi na pytania
zawarte w arkuszu gry. Uczestnicy gry terenowej w nagrodę za rozwiązanie całego
zadania otrzymają komplet materiałów edukacyjnych
– puzzle, memory terenowe o tematyce entomologicznej – do wykorzystania podczas
zajęć edukacyjnych w WPN
– film edukacyjny prezentujący problematykę ochrony bezkręgowców na przykładzie
chrząszczy.

Zapraszamy do Wielkopolskiego Parku Narodowego na spotkanie z fascynującym
mikroświatem owadów przepełnionym niezliczonym bogactwem chrząszczy, które pełnią
nieocenioną rolę w naszym ekosystemie!