Fundusz Leśny

Działania Wielkopolskiego Parku Narodowego finansowane ze środków Funduszu Leśnego w 2023 r.

Dofinansowanie działań ochronnych Wielkopolskiego Parku Narodowego ze środków Funduszu Leśnego w roku 2023 realizowane jest na podstawie Umowy numer MZ.0290.1.20.2023 zawartej w dniu 29 czerwca 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
Wartość planowanych działań objętych umową wynosi 1 240 638,66 zł.

W ramach umowy planowane jest dofinansowanie następujących działań:

Lp.Nazwa działaniaJednostka miarLiczba jednostek miarWartość całkowita działania (PLN)
1.Czyszczenia późneha2,352 466,67
2.Pielęgnacja uprawha32,758 365,64
3.Sadzenie sadzonek   
3.1Wprowadzenie II piętraszt.1030014 380,05
3.2Odnowieniaszt.900010 856,04
3.3Poprawkiszt.8001 733,94
4.Pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w punkcie PADh120036 000,00
5.Czyszczenia wczesneha3,23 169,77
6.Melioracje agrotechniczneha5,004 252,56
7.Rozmnażanie wegetatywne wybranych osobników topoli czarnej (etap III)kpl150 000,00
8.Wyprzedzające przygotowanie glebyha6,299 026,07
9.Prognozowanie występowania owadówszt.554 477,35
10.Wykonanie nowych grodzeńmb317080 989,39
11.Naprawa istniejących grodzeńh109768 591,18
12.Wywóz odpadów komunalnychusł.1126 000,00
13.Wynajem oraz serwis przenośnych toaletusł.123 430,00
14.Zbieranie odpadów poza szlakami i likwidacja dzikich wysypiskh156265 000,00
15.Kontynuacja reintrodukcji Popielicy w Wielkopolskim Parku Narodowymkpl136 900,00
16.Zbieranie odpadów na szlakach i bazach turystycznychh4679177 000,00
17.Utrzymanie szlaków pieszych i rowerowychh125063 000,00
18.Alternatywna metoda ograniczania czeremchy amerykańskiej w WPNkpl1109 500,00
19.Porosty, mchy, wątrobowce i glewiki jako biowskaźniki antropogenicznych zmian w ekosytemach WPNkpl1132 500,00
20.Różnorodność biologiczna chrząszczy a zasoby martwego drewna w starszych klasach wiekukpl1163 000,00
suma1 240 638,66